top of page
Douglas College.png

Địa điểm: British Columbia

Thành lập: 1970

Số DLI: O19360973702

Số lượng sinh viên: 24000

Các khuôn viên:

  • New Westminster

  • Coquitlam

Trường Cao Đẳng Douglas có hai cơ sở chính ở Metro Vancouver (New Westminster và Coquitlam) cũng như một số trung tâm đào tạo nhỏ hơn ở Surrey, Burnaby và Maple Ridge. Với cả hai cơ sở chính trực tiếp trên các tuyến SkyTrain, Douglas là một trong những học viện sau trung học dễ tiếp cận nhất ở Metro Vancouver, thu hút sinh viên từ khắp khu vực.

Là nhà cung cấp hàng đầu các chương trình sau đại học ở British Columbia, bằng cử nhân của Douglas tương đương với bằng cấp tại các trường đại học và hầu hết các chương trình khác là trải nghiệm tích hợp trong công việc cho sinh viên. Trường Cao Đẳng Douglas cung cấp hơn 100 chương trình học cho sinh viên quốc tế và nhiều hội thảo hoặc sự kiện khác nhau cho phép sinh viên thực sự trau dồi kỹ năng lãnh đạo và cuộc sống tại British Columbia.

 

5 chương trình hàng đầu:

  • Bằng Cao Đẳng - Quản lý Nhà hàng Khách sạn

  • Bằng Cao Đẳng - Tiếp thị

  • Bằng Cao Đẳng - Kế Toán

  • Văn bằng sau tú tài - Hệ thống máy tính và thông tin - An ninh mạng (Chương trình hợp tác tùy chọn)

  • Văn bằng sau tú tài - Quản lý dịch vụ khách sạn

bottom of page