top of page
Humber Logo.png

Địa điểm: Ontario

Thành lập: 1967

Số DLI: O19376943122

Số lượng sinh viên: 83000

Các khuôn viên:

  • North

  • Lakeshore

  • International Graduate School

Trường Cao Đẳng Humber với nhiều cơ sở nằm trong trung tâm thành phố Toronto - một trong những trung tâm kinh tế, văn hóa của Canada và là trung tâm được quốc tế công nhận về kinh doanh, nghiên cứu và đổi mới, khoa học sức khỏe, truyền thông và nghệ thuật. Trường Cao Đẳng Humber cung cấp hơn 220 chương trình toàn thời gian trong hơn 40 lĩnh vực nghiên cứu và hơn 100 cơ hội chuyển tiếp lên cấp bằng thông qua chương trình học ngoại tuyến, trực tuyến và kết hợp.

 

Tùy thuộc vào chương trình học của sinh viên, họ có thể có những lựa chọn bao gồm vị trí thực địa, hợp tác, thực tập hoặc hợp tác với giảng viên Humber và các đối tác trong ngành về các dự án nghiên cứu ứng dụng. Thông qua trải nghiệm thực tập thực tế, sinh viên được trang bị những kiến thức vô giá để bước vào đời, không còn bỡ ngỡ khi rời ghế nhà trường để bắt đầu làm việc.

 

5 chương trình hàng đầu:

  • Bằng Cao Đẳng - Nhà hàng - Khách sạn và Quản lý Vận hành Nhà hàng

  • Bằng Cao Đẳng - Quản lý Ẩm thực

  • Bằng Cao Đẳng Nâng cao - Quản trị Kinh doanh

  • Bằng Cao Đẳng Nâng cao - Công nghệ Kỹ thuật Máy tính

  • Bằng Cao Đẳng Nâng cao - Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng

bottom of page