top of page

Địa điểm: Ontario

Thành lập: 1967

Số DLI: O19395536013

Số lượng sinh viên: 97500

Các khuôn viên:

  • Newham Campus

  • York Campus

  • King Campus

  • Seneca Intl. Academy

  • Downtown Campus

Seneca Logo.png

Với vị trí chiến lược và thuận tiện của 7 khu học xá trên toàn Khu vực Đại Toronto, quy mô và sự đa dạng của Seneca mang lại cho sinh viên lợi thế về quan hệ đối tác với các nhà lãnh đạo trong ngành, công nghệ máy tính thực hành mới nhất, quy mô lớp học đa dạng và toàn thời gian, các lựa chọn bán thời gian và giáo dục thường xuyên.

 

Seneca cũng cung cấp hơn 190 chương trình toàn thời gian với trải nghiệm thực tế, thực tập, vị trí thực địa và cơ hội học tập kết hợp làm việc và hợp tác với nhiều phương pháp giảng dạy khác nhau từ bài giảng trên lớp đến học trực tuyến trong các chương trình liên quan đến nghệ thuật ứng dụng, kinh doanh, dịch vụ tài chính và công nghệ. Sinh viên có thể trở thành một phần của nhiều sự kiện và một xã hội quốc tế với 12,5000 sinh viên quốc tế đến từ hơn 170 quốc gia. Điều này giúp sinh viên tham gia với cộng đồng Seneca, xây dựng các mối quan hệ lâu dài, và có tâm trạng vui vẻ xuyên suốt quá trình này.

 

5 chương trình hàng đầu:

  • Bằng Cao Đẳng - Giáo dục Mầm non (ECE)

  • Bằng Cao Đẳng - Nhà hàng - Khách sạn và Quản lý Dịch vụ Nhà hàng (HTM)

  • Bằng Cao Đẳng - Kinh doanh (BBS)

  • Bằng Cao Đẳng Nâng cao - Lập trình và Phân tích Máy tính (CPA) (Chương trình hợp tác tùy chọn)

  • Văn bằng Cao Đẳng - Kỹ thuật viên Kỹ thuật Điện tử (EEN) (Chương trình hợp tác tùy chọn)

bottom of page