top of page
1280px-Algonquin_College_logo.svg.png

Địa điểm: Ontario

Thành lập: 1967

Số DLI: O19358971022

Số lượng sinh viên: 20000

Các khuôn viên:

  • Ottawa

  • Pembroke

  • Perth

  • Mississauga

Trường Cao Đẳng Algonquin là Trường Cao Đẳng cộng đồng sử dụng tiếng anh duy nhất tại Ottawa, được xếp hạng thứ 4 trong số các thành phố quốc tế lớn nhất của Canada với dân số là 1.3 triệu. Ottawa là một trong những trung tâm công nghệ quan trọng nhất của Canada với nền kinh tế phát triển mạnh và thị trường việc làm ổn định, đặc biệt trong lĩnh vực Công nghệ Thông tin, với hầu hết cư dân từ độ tuổi 25 đến 64 đều có từ bằng cử nhân trở lên.

 

Trường Cao Đẳng Algonquin - Ottawa là cơ sở lớn nhất trong số những trường khác cung cấp các cơ sở vật chất hiện đại bao gồm thư viện và các không gian làm việc hợp tác. Với hơn 180 chương trình chất lượng cung cấp chứng chỉ cho học sinh trung học và sinh viên tốt nghiệp đại học / Cao Đẳng, 23.0000 sinh viên toàn thời gian trong đó có 4.000 sinh viên quốc tế có thể trải nghiệm các kỹ năng công nghiệp thông qua vị trí làm việc, thế giới thực, hợp tác và nghiên cứu ứng dụng khi theo học tại trường Cao Đẳng Algonquin.

 

5 chương trình hàng đầu:

  • Bằng Cao Đẳng - Nhà hàng - Khách sạn

  • Bằng Cao Đẳng - Kinh doanh

  • Bằng Cao Đẳng - Kỹ thuật viên Cơ điện

  • Bằng Cao Đẳng Nâng cao - Quản trị Kinh doanh

  • Bằng Cao Đẳng- Lập trình Máy tính

bottom of page