top of page
centennial logo.png

Địa điểm: Ontario

Thành lập: 1966

Số DLI: O19394700003

Số lượng sinh viên: 45000

Các khuôn viên:

  • Ashtonbee

  • Downsview

  • Morningside

  • Story Arts Center

  • Progress

Trường Cao Đẳng Centennial tọa lạc tại Toronto, Ontario là một trung tâm kinh tế ở Canada. Trường Cao Đẳng Centennial - Cơ sở Progress là ngôi nhà của Trường Kinh doanh và Khách sạn, Du lịch và Nghệ thuật Ẩm thực, trong khi Cơ sở Downsview mới của trường Centennial tạo điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển các chương trình Kỹ thuật viên Hàng không lâu năm của trường, cũng như máy bay và thiết bị liên quan để cung cấp mới các chương trình trong Sản xuất Hàng không Vũ trụ.

 

Các chương trình hợp tác giúp hơn 12.000 sinh viên quốc tế và sinh viên trao đổi tại Centennial được chuẩn bị tốt hơn thông qua nhiều chương trình học tập phong phú, toàn thời gian và theo định hướng thị trường trong thế giới thực.

 

5 chương trình hàng đầu:

  • Bằng Cao Đẳng Nâng cao - Quản trị Kinh doanh

  • Bằng Cao Đẳng - Kinh doanh

  • Bằng Cao Đẳng - Nhà hàng - Quản lý Điều hành Khách sạn

  • Bằng Cao Đẳng - Kỹ thuật viên Hệ thống Máy tính - Mạng (3404)

  • Bằng Cao Đẳng - Quản lý Ẩm thực

bottom of page